Sagaleen Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan: Oromiyaa Walaba, Saba Oromoo Bilisa, Mootummaa Birmaduu Oromoo fi Oromiyaa deebisanii gad-dhaabuuf godhamuu dhaadhessa!

Gumaacha keessan daandii armaan gadiin nu qaqqabsiisuu dandeessuHoraa bulaa!