WAAMICHA DEGGERSA RSWO

Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa:

  • Riqicha odeeffannoo ta'uun, Qondaaltotaa fi miseensota WBO iyyaafatee, haala sochii fi dhaamsa WBO uummata Oromoo bal'aa dhageessisa; yaadaaf dhaamsa uummataas odeeffatee wabii sabichaa kan ta'e WBO gurra-buusa;
  • Shira mootummaan nafxanyootaa maqaa Oromoon daldalu, qabsoo bilisummaa Oromoo'rratti xaxu saaxila; roorroo uummata keeny'rra ga'us hordofee gabaasa;
  • Sagalee Uummata keenyaa, goleelee Oromiyaa maratti wal-dhageessisa;
  • Qabsoo Saba Oromoo bilisaa fi Biyya Oromo walaba, sirna diimokiraasii fi haqaan bulu, deebisanii gad-dhaabuuf godhamuuf sagalee ta’ee hojjeta. Kanaaf, Sabboontonni Ilmaan Oromoo kanneen akeeka RSWO hirmaattan marti, diinagdeen bira dhaabachuun, itti-fufiinsa hojiisaafi milkaa'ina akeekasaatiif akka gumaachitan waamicha lammuummaa, kabajaa Oromummaa waliin isiniif dhiheessina.

Hidha armaan gadii tuquudhaan RSWO Gargaaraa.

Deggersa RSWO