Voice of Independent Oromia - Podcast page - Sagantaa (Kurfii) RSWO sagalee qofaan

RSWO, SWO, Voice of Independent Oromia. Sagalee Walabummaa Oromiyaa. WBO, Qeerroo, QBO, ABO, OLF, OLA, Independence, Oromo, Podcast, Kurfii sagalee qofaan.

SWOn 1absoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaaf godhamu dhaadhessa. Odeessaalee wayitawaaf marsariitii keenya daawwadhaa. VIO, RSWO, SWO, Voice of Independent Oromia, Sagalee Walabummaa Oromiyaa, Birmadummaa, Gadaa, WBO, Qeerroo, QBO, ABO, OLF, OLA, Independence, Oromo, News, Oduu SWO, Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO)

Magaalaa Finfinnee

Sochii WBOn naannawa Magaalaa Finfinneetti taasisaa jiruun kan rifate, Mootummaan PP, sakattaan karroota Magaalaa Finfinnee shanan irratti taasifamu daran akka jabaatu; darbees, manni jireenyaa sabboontota Oromoo akka sakatta’amu taasisuu.

Luba Bantii Ujuluu

Dhimma siyaasaa, jaarmiyaa siyaasaa fi hooggansa siyaasaa Oromoo, dhimma egeree Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa, akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo, akkasumas, dhimma sochii fi tarkaanfii WBO, fi haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa waliigalaa irratti fuuleffachuun, marii Luba Dr. Bantii Ujuluu Teessoo waliin taasifame.

Giddaa Kiiramuu - Naqamtee

Haleellaa xiyyaraa: Konyaa Walloo, Ona Jiillee Dhummuuggaa keessatti kan argamtu, Gandi Naannoytuu, Kamisa Sadaasa 18, 2021 har’aa, meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa furguggifamanii fi boombii xiyyaara irraa gadi roobsamuun barbadeeffamaa ooluu; qabatamaattis, Oromoonni baay'inaan 14 ol ta’an lubbuun darbuu.

Walloo, Sambatee

Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaan, Uummata Oromoo Walloo hidhanno-maleessa irratti fuuleffachuun, Loltoota MKIIn raawwatamu jabaatee itti-fufuu. Haleellaa xiyyaaraa halkan edaa (Sadaasa 15, 2021) Magaalaa Sambatee irratti raawwatamaa buleen lubbuu, qaamaa fi qabeenya hawaasa Oromoo Walloo irra gaaga’amnii fi mancaafamni cimaan dhaqqabuu.

Magaalaa Aannoo

Dargaggoota ajjeefaman keessaa lama ganda Baafannoo jedhamu irraa qabamanii mana hidhaa Magaalaa Aannoo keessatti argamu keessatti hidhamuun dararamaa erga turanii booda Roobii Sadaasa 10, 2021 mana hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamuun, reeffi isaanii bakkeetti kan gatame ta’uu.

Walloo, Sambatee

Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa dhukaafamaniin, Uummata Oromoo hidhannoo-maleessa Walloo, keessattuu, kanneen qarqara magaalotaa gandeen baadiyyaa keessa jiraatan irratti fuuleffachuun raawwatamu jabaatee itti-fufuu.

Ukkee

Walitti-dhukaasa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa gidduutti, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Guutoo Giddaa, Magaalaa Ukkee keessatti geggeeffameen miseensonni loltoota MKII sadii galaafatamuu.

Gindabarat

Tarkaanfii WBOn Giddu-gala Oromiyaa keessa sosso’u, Lixa Shaggar iddoo Taraaraa jedhamuun waamamu, magaalaa xiqqoo kan Jalduu fi Gindabarat gidduutti argamtutti fudhateen, konkolaataaleen meeshaalee waraanaa fi waraana fe’atanii imalaa turan saddeet barbadeeffamuu.

Magaalaa Mandii

Hidhaa fi dararaan Konyaa Lixa Wallaggaa Ona Mana Sibuu keessatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Uummata Oromoo irratti raawwatamu akka-malee hammaatee jiraachuu. Gama kaaniin ammoo, WBOn tarkaanfii Loltoota MKII irratti fudhatu jabeessee itti-fufuun Onootaa fi Magaalota Konyaa Lixa Wallaggaa keessatti argaman danuu dhuunfachaa jiraachuu

Magaalaa Gidaamii

Magaalaa Gidaamii dabalatee, Onni Gidaamii guutumaa guutuutti to’annoo WBO jala galfamee jiraachuu. Dhukaasa galgala edaa (Sadaasa 1, 2021), Ona Guutoo Giddaa Ganda Ukkee jedhamuun waamamu keessatti, hawaasa Oromoo Faannoon buqqifaman irratti LMKIIn banameen, Oromoonni sadii battala lubbuun darbuu, kanneen kudhanitti tilmaamaman ammoo madeeffamuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa