Audio articles page

Sagantaa SWO Kibxata Adoolessa 27, 2021

Obbo Addunyaa Amantee

Dargaggoonni Oromoo gowwoomfamuu fi dirqisiifamuun mooraa leenjii waraanaa MKII seenaa jiraachuu

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonni Oromoo danuun gowwoomfamuu fi dirqisiifamuun, kaanis mana hidhaa keessaa ukkaamfamanii baafamuun, waraana garee humnoota Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, gam-kaaniin immoo, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) gidduutti geggeeffamaa jiru irratti, garee humnoota MKII fi Mootummaa Naannoo Amaaraa faana hiriiranii, humna Naannoo Tigiraay akka waraananiif jecha leenjii fudhachuuf gara mooraa leenjii waraanaa MKII’tti seensifamaa jiraachuu.

Ilmaan Oromoo dirqisiisanii waraanaaf qopheessuun itti-fufe

Haaluma wal-fakkaatuun, gochi Ilmaan Oromoo gowwoomsuu fi dirqisiisuun gara dirree waraanaatti bobbaasuu, Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatamu kun, Kaaba Oromiyaa, Konyaa Walloo keessatti, akkasumas, Kibba-baha Oromiyaa, Konyaalee Arsii fi Baalee keessattis, akkaan jabaatee itti-fufee jiraachuu.