Audio articles page

Sagantaa SWO Kamisa Adoolessa 22, 2021

Dirree Dhawaa

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa Magaalota Walloo 6 irraa muramee jiraachuu

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja'a (6) – Haarawa, Caffaa Roobiit, Gooraa, Fursee, Qiciicoo fi Cirrattii – irraa erga muramee torban tokkoo ol lakkoofsisee jiraachuu.

Poolisoonni Humna Addaa [Oromiyaa] danuun humna ABUT'n obbaafamuu

Poolisoonni Humna Addaa fi Milishoonni [Oromiyaa] baay'inaan 10,000'tti (Kuma-kudhan) tilmaamaman, kanneen humna Mootummaa Naannoo Amaaraa tumsuun, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf, torbee lama dura gama kaaba Impaayerattiitti bobbaafaman, irra-jireessi isaanii humna ABUT'n obbaafamuu; kaan ammoo harka kennachuu; kanneen hafanis, gara Walloo fi Affaaritti baqatanii jiraachuu.

Mootummaan Kooloneeffataan Impaayera Itoophiyaa, Qabsaa'otaa fi WBO, keessattuu, Qondaalota WBO ittiin adamsuuf jecha, meeshaalee ammayyaa biyya alaa irraa gara biyya keessaatti galchuun, namoota hojii kana raawwachuuf ta'an, Magaalaa Dirree Dhawaatti walitti-qabee leenjisaa jiraachuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa