Sagantaa - Kibxata Adoolessa 13, 2021

Audio Player Thumb
Sagalee Walabummaa Oromiyaa • Voice of Independent Oromia VIO • SWO
playlist

Oromoon Walloo humna ABUT irratti duula akka banuuf gaafatamaa jiraachuu

Mootummaa Naannoo Amaaraaf daboo ba'ee, humna Naannoo Tigiraay (ABUT) irratti waraana akka banuuf jecha, Oromoon Walloof waamichi qaamota Mootummaa Naannoo Amaaraatiin taasifamaa jiraachuu.

Oromtichi maqaan isaa Mallasaa Caalaa jedhamu, Giddu-gala Oromiyaa Magaalaa Buraayyuu keessatti, mana hidhaa keessatti ajjeefamuun, reeffi isaa badheetti darbamuu.

Haaluma wal-fakkaatuun, dargaggeessi Oromoo, maqaa fi teessoon dhalootaa/jireenyaa isaa ammaaf kan hin qulqullaa'in jiruu fi kutaa Oromiyaa biraa irraa gamasitti geeffamuu isaa kan odeeffanne tokko, ajjeefamuun reeffi isaa Konyaa Arsii Bahaa Ona Gadab Asaasaa keessatti bakkeetti gatamuu.