Sagantaa - Kamisa Adoolessa 8, 2021

Audio Player Thumb
Sagalee Walabummaa Oromiyaa • Voice of Independent Oromia VIO • SWO
playlist

Sochii WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Shaggar

Sochii fi tarkaanfii WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa Lixa Shaggar, akkasumas akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi shoora Uummanni Oromoo QBO keessatti bahachuu qabu irratti xiyyeeffachuun, marii Itti-aanaa Ajajaa WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa Lixa Shaggar, Jaal Jirranus waliin taasifame.

Hidhaa fi dararaa maatii Qabsaa'ota Oromoo irratti fuuleffate

Hidhaa fi dararaan, akkasumas mancaatiin qabeenyaa, Uummata Oromoo irratti, keessumaa, maatii qabsaa'ota Oromoo irratti fuuleffachuun, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatamu, Lixa Oromiyaa, Ona Begii fi naannoo sanatti akkaan jabaachuun itti-fufee jiraachuu.