Sagantaa - Kibxata Adoolessa 6, 2021

Audio Player Thumb
Sagalee Walabummaa Oromiyaa • Voice of Independent Oromia VIO • SWO
playlist

Gandeen Konyaa Gujii Lixaa keessatti argaman, kanneen baay'inaan 100 (dhibba-tokko) olitti tilmaaman keessaa caasaan Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa (Paartii Badhaadhinaa) guutumaa-guutuuttii diigamuun gandeen kunniin to'annoo WBO jala galfamuu.

Gama biraatiin ammoo, gochaaleen hammeenyaa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaatiin Uummata Oromoo irratti raawwataman itti-fufuun, Dilbata dheengaddaa (Adoolessa 4, 2021) Shamarran Oromoo afur Ona Bulee Horaa, Ganda Loophii Magaaddaa keessatti gudeedamuu.

Hidhaa, ajjeechaa fi achi-buutee dhabamsiifamuu Ilmaan Oromoo

Hidhaa fi achi-buutee dhabamsiisuun LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu Magaalaa Naqamtee keessatti tibbana daran hammaatee jiraachuu.

Haaluma kanaanis, dargaggoonni Oromoo afur (4) dhalattoota Ona Haroo Limmuu kan ta'anii fi barumsaaf Magaalaa Naqamtee keessa kan jiraatan, Waxabajjii 16, 2021 barnoota irraa qabamuun erga hidhamanii mana hidhaa keessa turfamanii booda, gara maatii keessaniitti isin geessina jedhamuun, Kamisa Adoolessa 1, 2021 mana hidhaatii baafamuun achi-buutee dhabamsiifamanii jiraachuu.

Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Jimmaa Arjoo: Dargaggoon Oromoo tokko Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu, tokkos madeeffamuu.