Kibba-Baha Oromiyaa, Konyaa Arsii Lixaa, Onoota kanneen akka Shaashamannee, Dodolaa fi Adaabbaa keessatti, Uummanni Oromoo haala rakkisaa keessa jiraachuu;

Ajjeechaa Dargaggoo Oromoo, Toleeraa Tasfaa jedhamu – dhalataa Konyaa Lixa Wallaggaa Ona Gullisoo – irratti, Roobii kaleessaa (Eebila 28, 2021) galgala, Magaalaa Naqamtee keessatti raawwatame;