Haati daa’imaa, Abbaa-warraakeetu [Shanee] deggera jedhamuun, daa’ima ishee baatii saddeetii waliin, Konyaa Arsii Lixaa, Ona Adaabbaa keessatti hidhamuun dararamaa jiraachuu.

Lolli duguuggaa sanyii Oromoo Walloo irratti, humnoota Naannoo Amaaraa fi Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan geggeeffamu jabaatee itti-fufuun, guyyoota sadan darban keessatti lubbuun Oromoota 45’nii olii gaaga'amuu, kanneen baay’inaan 30’tti tilmaamanis madaa’anii wal'aansa dhabanii jiraachuu.

Eebila 14, 2021 irraa qabuun hanga guyyaa har’aatti Oromoonni baay’inaan 10’nii ol ta'an, Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa, Ona Amuruu keessatti ajjeefamuu, kanneen baay’inni isaanii 100 olitti tilmaamamus haala rakkisaa keessatti hidhamuun dararamaa jiraachuu.