Album cover

Kurfii RSWO - sagalee qofaan

RSWO · VIO
00:00 00:00

Saamichi qabeenyaa qabata gargaarsa Loltoota Mootummaa Impaayerattiitiin, akkasumas, hidhaa fi dararaan qabata deggersa WBO fi daafii hafiinsa leenjii "Gaachana Sirnaa" jedhamuun, Baha Oromiyaa, Ona Dirree Xiyyaaraa keessatti, Uummata Oromoo irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu.

Odeessa wal-fakkaatuun, hidhaa fi dararaan, akkasumas, saamichi qabeenyaa Hawaasa Oromoo biyyoota ollaa, kanneen akka: Jabuutii fi Affaar keessa jiraatan irratti, qabata tumsa WBO'tiin raawwatamu akkaan hammaachuu.

Uggurri tajaajila neetorkii bilbilaa fi intarneetaa guutuu Konyaa Walloo irratti taasifame akka itti-fufetti jiraachuu.

Daafii kanaan, haala Uummanni Oromoo Walloo keessa jiru ilaalchisuun odeessa qabatamaa bakkasii argachuun dadhabamullee, odeessa dhalattoota Walloo kanneen biyyoota ambaa keessa jiraatan irraa arganneen, dararaa fi ajjeechaan Uummata Oromoo irratti, loltoota Naannoo Amaaraa fi Affaariin raawwatamu daran jabaatee jiraachuu mirkaneeffachuun danda'amee jira.


00:00/00:00
Kurfii RSWO - sagalee qofaan

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa