Album cover

Kurfii RSWO - sagalee qofaan

RSWO · VIO
00:00 00:00
00:00/00:00
Kurfii RSWO - sagalee qofaan

Addaan-citiinsa ibsaa fi neetorkiin Oromoon Walloo rakkoo hamaa mudachuu

Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaan raawwatamu jabaatee itti-fufuun wal-qabatee, addaan citiinsa ibsaa fi quunnamtii neetorkii mudateen, Uummanni Oromoo Walloo rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuu.

Ajjeechaa fi saamicha qabeenyaa: Finxaaleyyii Amaaraan

Ajjeechaan, saamichii fi mancaafamani qabeenyaa Uummata Oromoo irratti humnoota finxaaleyyii Amaaraan, Konyaa Matakkal keessatti raawwatamu itti-fufee jiraachuu.


Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa