Magaalonni Konyaa Walloo keessatti argaman danuun WBO’n dhuunfatamuu

Tarkaanfii Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO), Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Hawaasni Oromoo Walloo wal-tahiinsaan, guyyoota lamaan kana humnoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti fudhataniin, magaalonnii fi gandeen Konyaa Walloo keessatti argaman, kanneen akka: Borkennaa, Qal’oo, Booraa fi Haroo jedhaman WBOn dhuunfatamuu.


Dhimma lola HIT fi LMKII gidduutti geggeeffamaa jiruu

Haaluma wal-fakkaatuun, lolli Humna Ittisaa Tigiraay fi Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa gidduutti geggeeffamu jabaatee itti-fufee jiraachuu, Loltoonni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa danuunis of-duuba deebi'uun baqachaa jiraachuu.

Lolichi bakkeewwan hedduutti, ol-aantummaa Humna Ittisaa Tigiraayiin durfamaa kan jiruu fi magaalonni Naannoo Amaaraa danuunis to'annoo HIT jala galfamaa kan jiran ta'uu, Oromticha Walloo tokko irraa bilbilaan odeeffanne.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Sagantaa Kamisa Mudde 2, 2021

Link-4

Sagantaa Kibxata Sadaasa 30, 2021

Link-1

Sagantaa Dilbata Sadaasa 28, 2021

Link-2

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa