Sirni Irreechaa dhukaasa LMKIIn goolamuu

Dhukaasa Oromoota Jimaata Onkoloolessa 8, 2021, Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gumii Eldalloo, Ardaa Qaallittii keessatti, Irreeffannaaf bobba’an irratti, LMKIIn banameen, Sirni Irreechaa sun goolamuun addaan bittinneeffamuu; Oromoonni Irreeffachuuuf ba’an muraasnis achi-buuteen isaanii hanga guyyaa har’aatti kan hin beekamin ta’uu.


Lola WBO fi LMKII gidduutti geggeeffamu

Lolli WBO fi LMKII gidduutti, Konyaa Gujii Bahaa keessatti adeemsifamu, Wiixata Onkoloolessa 4, 2021 irraa qabuun itti-fufee jiraachuu.

Hanga Kamisa har’aattis, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irraa kanneen dhibbaan lakkaa’aman ajjeefamuu, danuunis madeeffamuu fi booji’amuu.


Ajjeechaan qabata deggersa WBOn dargaggoota Oromoo irratti raawwatamu hammaachuu

Ajjeechaan qabata deggersa WBOtiin, Uummata Oromoo irratti, keessattuu, dargaggoota Oromoo irratti fuuleeffachuun, LMKIIn raawwatamu, Konyaa Lixa Wallaggaa keessatti, akka-malee hammaatee jiraachuu.

Haaluma kanaan, Onoota Konyaa Lixa Wallaggaa keessatti argaman kanneen akka: Aayiraa, Ganjii fi Sayyoo Noolee keessatti, yeroo dhihoo asitti, dargaggoonni Oromoo baay'inaan Kudha-torbaa (17) olitti tilmaamaman ajjeefamuu.

Sagantaa (Kurfii) RSWO Dilbata Onkoloolessa 10, 2021

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 24, 2021

Sagantaa Kamisa Onkoloolessa 21, 2021

Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 19, 2021

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 17, 2021