Ayyaana Irreechaa fi Dhaadannoo Walabummaa

Ayyaanni Irreechaa bara kanaa, Hora Finfinneetti, Sambata kaleessaa (Onkoloolessa 2, 2021); Dilbata har’aa ammoo, Hora Bidhooftuutti kabajame, dhaadannoolee: deggersa WBO, barbaachisummaa Walabummaa Oromiyaa fi jibba Impaayera Itoophiyaa ifatti dhageessisaniin dabaalamee ooluu.


Taateewwan Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Arsadii: Bara 2021

Oromoonni Ayyaana Irreechaa bara 2021 Hora Finfinnee fi Hora Arsadiitti ayyaaneffachuuf goleelee Oromiyaa cufa keessaa Magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti imalan rakkoolee danuu mudachuu.

Haaluma kanaan, Sirna Irreeffannaa Sambata kaleessaa (Onkoloolessa 2, 2021) Magaalaa Finfinnee, Hora Finfinneetti raawwatame irraa qooda fudhachuuf, Oromoota bakkasitti argaman keessaa, Oromtichi tokko bobbaa gara malkaatti taasifamuun dura toora sa'aa 11:00 irratti ajjeefamuu.

Itti-fufuunis, jalqabbii Sirna Irreeffanaa irraa qabuun hanga galgala edaatti, yoo xiqqaate Oromoonni baay'inaan afurii hanga shaniitti tilmaamaman lubbuun darbuu kan hin oolle ta'uu.

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 24, 2021

Sagantaa Kamisa Onkoloolessa 21, 2021

Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 19, 2021

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 17, 2021

Kurfii RSWO · Dilbata Onkoloolessa 3, 2021