Tajaajilli Hospitaala Fiichee keessatti Afaan Oromoon akka hin kennamne taasifamuu

Hospitaalli Fiichee erga Yuunvarsitii Salaalee jala galfamee as, tajaajilli yaala fayyaa hospitaalicha keessatti tajaajilamtootaaf kennamu Afaan Amaaraan malee, Afaan Oromoon akka hin kennamneef shirri qaama hooggansaan xaxamu daran hammaachaa dhufuun, yeroo ammaatti Hawaasni Oromoo bakkasii Afaan Amaaraan akka dhibee ofii himatuu fi tajaajila fayyaa argatu taasifamuun, rakkoo hamtuu mudachaa jiraachuu.

Namoonni adeemsa PP qeeqan hidhamuun qabeenyi isaanii saamamuu

Hojjettooni mootummaa, kanneen kora Magaalaa Gimbii keessatti taa'ame irratti, adeemsaa fi hojii Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa (PP) qeeqan, battalumatti hidhamuun qabeenyi isaanii saamamaa fi mancaafamaa jiraachuu.

Hammaachuu saamicha qabeenyaa fi, dararaa fi ajjeechaa

Dararaa fi ajjeechaan, akkasumas, saamichi qabeenyaa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa kanneen onootaa fi gandeen baadiyyaa keessatti, haleellaa WBO irraa hafanii, gara magaalota aanaatti dheessaniin Uummata Oromoo magaalota keessa jiraatan irratti, kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwatamu daran hammaatee jiraachuu.

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 24, 2021

Sagantaa Kamisa Onkoloolessa 21, 2021

Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 19, 2021

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 17, 2021