Marii Itti-aanaa Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa, Jaal Waaqomsaa Guutuu waliin taasifame

Waraanni Bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u, tarkaanfilee lukkeelee diinaa fi qabeenya isaanii irratti kallaattiin fudhatu jabeessee itti-fufee jiraachuu.

Oromoo goseen Booranaa fi Gujii, fi Somaalee gosa Garrii gidduutti araarri buufamuu

WBO'n tarkaanfilee kallattiin diina irratti fudhatuun cinatti, shira Mootonni Koloneeffattoonni Impaayera Itoophiyaa xaxuun, Uummata Oromoo saboota ollaa waliin walitti buusuun umurii ofii ittiin dheereffachaa har'a ga'an fashalsuun, Fuubana 11, 2021, Oromoo Booranaa fi Somaalee Gosa Garrii gidduutti, akkasumas, Oromoo Gujii fi Garrii gidduutti araara buusuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Kamisa Fuulbana 16, 2021

Sagantaa Kibxata Fuulbana 14, 2021

Sagantaa Dilbata Fuulbana 12, 2021

Sagantaa Kamisa Fuulbana 9, 2021

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa