Hidhattoonni Naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhatan Magaalotaa fi Onoota Konyaa Walloo adda addaa keessa kallattii afuriin, qubachiifamaa jiraachuun wal-qabatee, Oromoon Walloo yaaddoo keessa jiraachuu.

Poolisoonni Humna Addaa [Oromiyaa] jedhaman, kanneen Konyaalee Bahaa fi Lixa Harargee keessa turan, yeroo ammaatti gara Lixa Oromiyaatti fe’amaa jiraachuu.