Konyaa Lixa Shawaa Ona Jibaat keessatti kan argamu Bosonni Jibaat, ibidda Roobii kaleessaa (Bitootessa 24, 2021) itti qabsiifameen, Kamisa har’aallee guyyaa lammaffaaf itti-fufuun gubachaa jiraachuu.

Loltootni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, WBO’tu bosona kana keessa jira, jechuun baay’inaan naannoo sana buufachuu eegaluun isaanii ji’a tokko kan lakkoofsise ta’uu fi Uummani Oromoo naannoo bosona kanaa jiraatanis rakkoo/sodaa nageenyaa irraa kan ka’e qe’ee ofii irraa gara iddoo biraatti erga godaananii bubbulanii jiraachuun wal-qabatee, ibiddi kun LMKII bosona sana weeraranii jiraniin qabsiifamuu akka hin oolle dubbatan Maanguddoon Oromoo, jiraataan Ona Jibaat RSWO’n dubbise.

Lolli Oromoo Walloo irratti Jimaata darbe eegale Roobii kaleessaa fi Kamisa har’aas Ona Jiillee Dhummuuggaa keessatti itti fufee jiraachuu.

Konyaa Lixa Wallaggaa Ona Gullisoo keessatti, Kibxata dheengaddaa irraa qabuun hanga Kamisa har'aatti Oromoonni 8 Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu.