Lola duguuggaa sanyii fi babal’ifannaa daangaa Poolisoota Humna Addaa Naannoo Amaaraan Oromoo Walloo irratti adeemsifamaa jiru keessatti, hidhattoota Naannoo Amaaraaf daboo ba’uun qooda-fudhannaa Raayyaa Ittisaa fi Poolisoota Federaalaa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaatti dabalataan Loltoonni Mootummaa Eertiraas humnoota Naannoo Amaaraa deggeruun Oromoo Walloo waraanaa jiraachuu. – Oromticha Walloo

WBO’n Konyaa Jimmaa keessa sosso’u Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tarkaanfilee jajjaboo fudhachuun Onoota Konyaa Jimmaa keessatti argaman muraasa dhuunfatee jiraachuu.

WBO diinagdeen humneessuu fi hidhachiisuun galma-gahiinsa Qabsoo Bilisummaa Oromoof shoora gita-maleessa kan qabu waan ta’eef, Uummanni Oromoo waan danda’e hundaan WBO cina dhaabbachuu fi hidhachiisuun akkaan barbaachisaa ta’uu. – Qeerroo Baha Oromiyaa