Tarkaanfilee WBO’n Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti, guyyoota afuran kana walitti-fufiinsaan fudhatee fi dhimmoota yeroo Oromoo fi Oromiyaa adda addaa irratti fuuleffachuun, marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifame.