Shirri maqaa filannoo fi araaraan Oromoo Walloo irratti raawwatamu jabaachuun, Uummanni Oromoo Walloo hidhattoota Naannoo Affaar kanneen MKII’n deggeramaa fi hidhachiifamaa turaniin akka rukutamuuf jecha, daandiin Walloo fi Affaariin wal-quunnamsiisu, kan ammaan dura cufamee ture akka banamu taasifamuu;

Ajjeechaan Loltoota MKII’n Konyaa Wallagga Lixaa Ona Mana Sibuu keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti-fufuun, Dargaggoon Oromoo Eebbisaa Waaqgaarii jedhamu, Roobii kaleessaa (Bitootessa 10, 2021) hidhattoota MKII’n Magaalaa Mandii keessatti ajjeefamuu;

Ajjeechaa fi dararaan Uummata Oromoo irratti, akkasumas, saamichii fi mancaatiin qabeenya Oromoo irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa keessatti, hidhattoota MKII’n raawwatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa