Lola tibba darbe Konyaa Salaalee keessatti, WBO fi LMKII gidduutti adeemsifameen, Loltoonni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa danuun WBO’n ajjeefamuu, danuunis booji’amuu fi harka kennachuu; kanaanis wal-qabatee, Uummanni Oromoo shakkii loltoota harka kennatanirraa qaburraa ka’uun of-eeggannoon akka godhamu karaa garaagaraan dhaammachaa jiraachuu.

Ona Ada’aa Bargaa, Magaalaa Reejjii Mokodaa keessatti namootni lama, kanneen eenyummaan isaanii hanga ammaatti hin beekamin jiru, Jimaata (Bitootessa 5, 2020) halkan ajjeefamuu.

Oromtichi Abbaan maatii, Obbo Fayyisaa Qananii jedhaman, Ona Ada'aa Bargaa, Ganda Ulaa Gooroo jedhamu keessatti, galgaluma sana ajjeefamuun reeffi isaanii daandii irratti gatamuu.

Dabalataanis, Dargaggoon Oromoo Shantamee Alamuu jedhamu, Ona Ada'aa Bargaa, Ganda Coqorsaa keessatti, Dargaggoon Oromoo Girmaa Baqqalaa jedhamu Ganda Haroo Booraa keessatti; akkasumas, Shamarreen Oromoo Qananii Cammaraa jedhamtu Magaalaa Mogor keessatti tibba darbe ajjeefamuu.