Dargaggoon Oromoo, Saamu’eel Maammoo – Barataa kutaa Sagalii, Konyaa Matakkal, Ona Dibaax, Magaalaa Qorqaa keessatti, Kibxata dheengaddaa (Bit 2, 2021) hidhattoota MKII’n uleen reebamuun ajjeefamuun, reeffi isaa lafarra harkifamuu; darbees, Oromoonni reeffa isaa baatanii magaalaa keessa akka naannessan taasifamuu.

Saamichii fi mancaafamni qabeenya Oromoo irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Yamaaloogii Walal keessatti, LMKII’n raawwatamu jabaatee itti-fufuun, torban kana keessa manni jireenyaa Oromoo baay’inaan afurtama (40) ta’an gubamuu.

Hidhaa fi dararaan Uummata Oromoo irratti, akkasumas, saamichii fi mancaafamni qabeenya Oromoo irratti, Konyaalee: Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Beddellee keessatti, LMKII’n raawwatamaa ture, tibbanas jabaatee jiraachuu.