Boombiin guyyaa har’aa, Magaalaa Finfinnee kutaa Boolee keessatti dhoofame gaaga’ama lubbuu, miidhaa qaamaa fi mancaafama qabeenyaa qaqqabsiise. Dho’iinsa kana duuba shirri Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa jiraachuu akka malu, Oromticha jiraataa Magaalaa Finfinnee irraa odeeffanne.

Saamichii fi mancaafamni qabeenyaa Uummata Oromoo irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Yamaaloogii Walal keessatti, LMKII'n raawwatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu.

Tarkaanfiilee WBO'n, Giddu-gala Oromiyaa, Konyaa Salaalee keessatti LMKII irratti tibbana fudhachaa jiruu fi harka-kennannaa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa.