Mormii Barattoota Oromoo Yuunbarsitii Haramaayaa, eebbifamtoota bara kanaa: Mootummaa ce’umsaa Oromiyaa hundeeffachuun gara Walabummaa Oromiyaatti tarkaanfachuun Oromoo fi Oromiyaaf furmaata waaraa ta’uu;

Barataan Oromoo Yuunbarsitii Bulee Horaa, Gammachiis Ayyaanaa – Barataa Seeraa ganna afuraffaa – guyyaa har’aa Tikoota MKII’n butamuun achi-buutee dhabamsiifamuu; Ona Bulee Horaa keessatti, Uummaanni Oromoo Shanee of keessaa baasaa jedhamuun gidirfamaa jiraachuu;

Milishoonni MKII, kanneen Ona Gindabarat keessatti Uummata Oromoo gidirsaa turanii, torbee darbe keessa sakattaa WBO’f yommuu bobba’anitti WBO’n hidhannoo hiikkachiise, "Qawwee ni gurgurattan malee WBO’n isin hin hiikkachiifne" jedhamuun hidhamanii jiraachuu.