WBOn Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u, guyyoota lamaan kana, Ona Gooroo Doolaa keessatti, loltootaa fi qaamota MKII irratti tarkaanfii fudhachuu;

Oromoo qoqoodanii bara bittaa ofii dheereffachuuf jecha, ololli shiraa ilmaan nafxanyootaa fi qaamota Paartii Badhaadhinaan oofamu jabaatee itti-fufee jiraachuu;

Meeshaaleen (maashinoonni) ijaarsa daandii, kanneen maqaa misoomaan gara Konyaa Lixa Wallaggaatti bobbaafaman danuun, Ona Aayiraa, Ganda Guddina Aayiraa jedhamtu keessatti, eda galgala Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan gubamuu;

Tarkaanfileen doorsisaa fi dhaanichaa, LMKII fi gartuu ilamaan nafxanyootaa 'Saatanaawu' jedhamuun, Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Hawaasa Oromoo irratti fudhatamu jabaatee jiraachuu.