Gochaaleen hammeenyaa Qonnaan-Bultootaa fi Horsiifatee-Bultoota Oromoo irratti, Giddu-gala Oromiyaa, Ona Gindabarat keessatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatamu hammaatee itti-fufee jiraachuu;

Duguuggaa sanyii fi saamicha qabeenya Uummata Oromoo irratti, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Ayyaanaa keessatti, Milishoota Naannoo Amaaraa fi harcaatota Sirna Nafxanyaan raawwatamaa jiruun, baay’inni Oromoota ajjeefamanii, hanga ammaatti kan hin beekamin ta’uu; Oromoonni danuun immoo gara Aanotaa fi Magaalota ollaa isaaniitti baqachaa jiraachuu;