Imala Kol. Abiyyi gara Qeellem Wallaggaatti: Kol. Abiyyi ganna lamaan dura Gara Lixa Oromiyaa yoon deeme na ajjeesu jedhee sodaa qabu afaan ofiin dubbachaa ture, Sambata kaleessaa (Gurr. 13, 2021) gara Magaalaa Dambii Doollootti maaliif imale; imalli isaa kaayyoo dhokataa akkamii of duubaa qabaachuu mala?

Kuyyuu: Uummanni Oromoo, dararaa LMKIIn isaan irratti raawwatamaa jiruuf furmaanni Qabsoo Hidhannoo ta’uu hubachuun gara WBO’tti gugachaa jiraachuu;

Fadiis: Dararaan Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa fi Somaaleen Uummata Oromoo irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu