Warraaqsi Galaana Uummataa, Barattootaa fi Qeerroo Bilisummaa Oromoon geggeeffamu, Magaalota Oromiyaa kanneen akka: Mandii, Walisoo, Dirree Xiyyaaraa, akkasumas, kutaalee Oromiyaa danuu keessatti itti-fufee jiraachuu;

Gochaaleen hammeenyaa LMKIIn Uummata Oromoo, keessattuu Maatii Qabsaa'otaa irratti raawwataman hammaachuun, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Yamaaloogii Walal keessatti Maanguddoon Oromoo tokko ilkaan isaanii 4 irraa caccaabsamuu fi qaamni saalaa isaanii kolaafamuu

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa