Warraaqsi Barattootaa fi Qeerroo Bilisummaa Oromootiin, Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Oromoof, akkasumas, hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoof taasifamu, Kamisa Gurr. 4, 2020 irraa eegaluun, Manneen Barnootaa Sad. 1ffaa fi 2ffaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argaman keessatti bifa haarayaan dhohuun finiinfamaa jiraachuu;

Gochaaleen hammeenyaa LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwataman hammaachuun, Konyaa Wallagga Lixaa, Ona Mana Sibuu keessatti, Uummanni Oromoo, keessattuu maatiin Qabsaa'otaa gidirfama ulfaataa keessa jiraachuu