Barbaachisummaa hundeeffamaa fi kaayyoowwan Finfinne News Network (FNN) irratti xiyyeeffachuun, Dubbataa ykn Hariiroo Hawaasummaa FNN Obbo Abdataa Hoomaa waliin marii taasifame.