Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gooroo Doolaa keessatti, sababa WBOn dabballootaa fi milishoota MKII irratti tarkaanfii ajjeechaa fi boojuu fudhateen wal-qabatee, gochaaleen hammeenyaa danuun LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa