Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gooroo Doolaa keessatti, sababa WBOn dabballootaa fi milishoota MKII irratti tarkaanfii ajjeechaa fi boojuu fudhateen wal-qabatee, gochaaleen hammeenyaa danuun LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu