Marii Oromticha, dhalataa fi jiraataa Matakkal waliin taasifame

Qabxiilee xiyyeeffannoo:

  • Uummanni Oromoo Matakkal, lafa amma irra jiraachaa jiru irra jiraachuu erga eegalee jaarraa meeqa lakkoofsisee jira;
  • Saboota biroo kanneen ollaa isaa/lafa isaa irra qubatanii jiraatan waliin hariiroo akkamii qabaachaa ture/jira;
  • Duguuggaa sanyii Uummata Oromoo Matakkal irratti Mootummoota Impaayera Itoophiyaa fi qaamota/saboota biroon raawwatamaa turee fi jiru duuba sababni/fedhiin jiru maali?…