Weerara hawaannisaatiin mancaatii oomishaa, Konyaalee Walloo fi Lixa Harargee keessatti Uummata Oromoo mudachaa jiruuf mootummaan impaayerattii deggersa taasisuu dhabuun, rakkinicha daran hammeessaa jiraachuu; kunis mootummichi Uummata Oromoo hiyyummaan cabsuuf jecha, balaa uumamaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiraachuu isaa kan mirkaneessu ta’uu.