Loltootni MKII, guyyaa borii irraa qabuun WBO sakatta’uuf, Onoota Konyaa Gujii Lixaa keessa bobba’uuf ta’uu • Waa’ee mootummaa ce’umsaa ijaaruu fi kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti, yaada Qarree Bilisummaa Oromoo • Konyaalee Qeellem Wallaggaa fi Matakkal keessatti, Uummanni Oromoo haala hamaa keessa jiraachuu.