Loltoota MKII, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Sayyoo keessatti, Uummata Oromoo leenjii/wal-gayiif dirqisiisaa jiran irratti WBOn tarkaanfii fudhachuu • Hooggaantootni Siyaasaa fi Maanguddoonni Oromoo, ibsa waa’ee mootummaa ce’umsaa ijaaruu irratti Hayyu-dureen ABO, Jaal Daawud Ibsaa kennan hordofuuf mana jireenyaa Hayyu-dureetti wal-ga’an, humnoota MKIIn marfamuun mana keessatti ugguramanii jiraachuu; isaan keessaas, Obbo Dirribii Damusee Bokkuu dabalatee namoonni afur hidhamuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa