Teessumni Shimmallis Abdiisaa guyyaa kaleessaa Magaalaa Awadaay keessatti qindeesse, mormii Qarree Bilisummaa Oromoo mudachuu | Konyaa Gujii Bahaa, Ona Liiban, Magaalaa Nageellee Booranaa keessatti, dabballoonni Paartii Badhaadhinaa, Qeerroowwan Oromoo muraasa maallaqaa fi faayidaan gowwoomsuun leenjisaa jiraachuu.