Karoora ykn tarsiimoo dhokataa Ilmaan Nafxanyaa: Barruu tarsiimoo "Wiirtuu Barnootaa, Qorannoo fi Galmee Amaaraa, D.C Gibira-Haayil" jedhamuun maxxanfame ilaalchisuun marii Hayyoota Oromoo Dr. Caalaa Abdiisaa fi Dr. Dassaalanyi Guyyoo waliin taasifame.