Tarkaanfii WBOn K/Gujii Bahaa keessatti Loltoota MKII irratti torban kana keessa fudhachaa jiru

Lola WBO fi LMKII gidduutti, dhuma torbee darbee irraa qabuun hanga Kibxata har’aatti, Konyaa Gujii Bahaa keessatti adeemsifamaa jiruun, WBO’n loltoota diinaa irratti tarkaanfilee jajjaboo fudhachuun injifannoo galmeessaa jiraachuu’saa ilaalchisuun, marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifame | Maatiin qabsaa’aa Lammii Beenyaa haala rakkisaa keessa jiraachuu: Obboleessa isaa – Firaa’ol Beenyaa irraa kan odeeffanne.