Koonfaransii Tumsa Sochii Haqa Oromoo - Kutaa 2ffaa | audio

Koonfaransii Tumsa Sochii Haqa Oromoo - Kutaa 2ffaa: Of-tuulummaan Habashootaa hammaachaa dhufuu isaa fi dhiibbaa inni Saboota cunqurfamoo irratti qabu | Barbaachisummaa wal-tumsa Sabootaa fi Sab-lammootaa | RSWO - Fuulbana 19, 2020