Ajjeechaa Magaalaa Baddeessaa, Galamsoo fi Ona Beddellee keessatti Uummata Oromoo irratti LMKIIn raawwatame | audio

Ajjeechaa daa'immanii fi maanguddoota Oromoo irratti, Lixa Harargee, Magaalaa Galamsoo keessatti, torban darbe keessa LMKIIn raawwatame | Konyaa Bunnoo Beddellee keessatti, torban darbe keessa, Oromootni 12 ta'an LMKIIn ajjeefamuu, dhibbootaan kan lakkaa'amanis hidhamuu | Lixa Harargee, Ona Odaa Bultum, Magaalaa Baddeessaa keessatti, torban darbe keessa, Oromootni 8 LMKIIn ajjeefamuu | RSWO - Hagayya 25, 2020