Galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa? Warraaqsi Galaana Uummataa hanga yoomiitti itti-fufa? | audio

Galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa? Warraaqsi Galaana Uummataa, Waxabajjii 8, 2020 eegale, hanga yoomitti itti-fufa? Laguun bittaa-gurugurtaa fi uggurriin geejjibaa "Eegalame... Xumurame..." jedhamuun ololli afaanfajjii si'ana karaa marsaalee hawaasaa oofamaa jiru eenyuun hoogganama? Kaayyoon isaahoo maali? Qeerroon Bilisummaa Oromoo waan kana hangam quba qaba?... Marii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Giddu-gala Oromiyaa fi Kibba-baha Oromiyaa waliin taasifame | Ajjeechaa suukanneessaa fi gochaan hammeenyaa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan, Konyaalee Jimmaa fi Bunnoo Beddellee keessatti, Uummata Oromoo irratti raawwatamu akka-malee hammaatee jiraachuu.