Maatiin Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa – Jaal Tokkichoo – Hidhamanuun Dararamaa Jiraachuu | audio

Maatiin Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa – Jaal Tokkichoo – Ilma Keessan Bosona Jiru Fidaa Jedhamuun, Konyaa Jimmaa, Waajjira Poolisii Ona Sigimoo Keessatti Hidhamanii Dararamaa Jiraachuu | Oromootni Baay'inaan 170 ol ta'an, kanneen Ona Mana Sibuu, Magaalaa Mandii keessatti Hidhamanii jiran, Dararaa Hamaaf Saaxilamanii Jiraachuu.