Hiriira Nagaa Dubartoota Oromoo Ontaariyoo ilaalchisuun, marii Haadholii Oromoo waliin taasifame - kutaa 1ffaa | audio

Hiriira Nagaa Dubartoota Oromoo Ontaariyoon, Hagayya 7, 2020 Adeemsifamuuf jiru Ilaalchisuun, Marii Haadholii Oromoo: Aadde Faantaayee Goobanaa, Aadde Saafiyaa Korree, Aadde Soodaree Nuurgii fi Aadde Beetii Kitilaa waliin taasifame - kutaa-2ffaa | Hagayya 6, 2020