Marii Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasifame - kutaa-2ffaa | audio-20200716

Qabxiilee ijoo: Oromoon Biyya akkamii fi sirna akkamii ijaarrachuuf qabsaa'aa jira? Qabsoo Bilisummaa Oromoo maaltu gufachiise?Uummatni Oromoo biyya isaa Oromiyaa walaba taate ijaarrachuu fi bilisummaa mataa isaa dhugoomfachuuf maal gochuu qaba?... | RSWO - Adoolessa 16, 2020

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa