Marii Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasifame - kutaa-2ffaa | audio-20200716

Qabxiilee ijoo: Oromoon Biyya akkamii fi sirna akkamii ijaarrachuuf qabsaa'aa jira? Qabsoo Bilisummaa Oromoo maaltu gufachiise?Uummatni Oromoo biyya isaa Oromiyaa walaba taate ijaarrachuu fi bilisummaa mataa isaa dhugoomfachuuf maal gochuu qaba?... | RSWO - Adoolessa 16, 2020