Ajjeechaa, hidhaa fi dararaa hamaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru

Kibba Lixa Oromiyaa, Konyaa Arsii Bahaa, Lixa Oromiyaa Konyaalee Lixaa fi Qeellem Wallaggaa akkasumas, Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Tuulamaa, Magaalaa Amboo fi naannoo san keessatti ajjeechaa, hidhaa fi dararaan LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaatee jiraachuu. | RSWO - Adoolessa 14, 2020