Waltajjii Marii Oromiyaa Idil-addunyaa ilaalchisuun marii Obbo Tasfaayee Namarraa waliin taasifame.

Jaarmiyaa Waltajjii Marii Oromiyaa Idil-addunyaa (Oromia Global Forum) ilaalchisuun marii Obbo Tasfaayee Namarraa – Miseensa jaarmayichaa – waliin taasifame.