Go to main audio page

Manni hidhaa Daalattii dhibee Koleeraan weeraramuu

VIO

Hidhamtoonni Oromoo 3000 ol ta'an dhibee Koleeraaf saaxilaman

Manni hidhaa Daalattii – Giddu-gala Oromiyaa, Kibba-Lixa Shaggar, Magaalaa Sabbataa iddoo Daalattii jedhamuun waamamutti kan argamu – dhibee daddabaa 'Koleeraan' faalamuu irraa kan ka'e, Oromoonni baay'inaan Kuma-sadii (3000) ol ta'an, kanneen mana hidhaa kana keessatti hidhamanii dararamaa jiran dhibee daddarbaa kanaaf saaxilamuu.

Oromoota kuma-sadeen keessaas Oromoonni lama (2) guyyaa lamaan kana Hospitaala Phaawuloositti lubbuun kan darban yommuu ta'u, Oromoonni baa'inaan 300 (dhibba-sadii) olitti tilmaamaman ammoo yeroo ammaatti akka-malee dhukkubsachuun haala yaaddessaa keessa jiraachuu.

Uummanni Oromoo galma qabsoo isaa kan Walabummaa biyya isaa, Oromiyaa mirkaneessuuf; Bilisummaa isaa dhugoomsuu fi Mootummaa Birmaduu Oromoo fi Oromiyaa gad-dhaabuuf taasifamu irratti fuuleffachuun, karaa maraan WBO tumsuu fi hidhachiisuun, ofiis hidhachuun, impaayera kolonii afaan qawween ijaaramte afaan qawween diiguun biyya (Oromiyaa) walaboomte gad-dhaabbachuuf irree tokkoon qabsaa’uun akkaan barbaachisaa ta’uu dhaammanna.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Kamisa Fuulbana 16, 2021

Sagantaa Kibxata Fuulbana 14, 2021

Sagantaa Dilbata Fuulbana 12, 2021

Sagantaa Kamisa Fuulbana 9, 2021

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa