Go to main audio page

Sagantaa SWO Kamisa Hagayya 19, 2021

VIO

Dubbi-himaa WBO Cibraa 30 Booroo, Jaal Boorataa Abbaa Biyyaa waliin marii

Tarkaanfilee WBO’n (Cibraa Soddom-Booroo) Konyaalee Kibba Oromiyaa (Gujii fi Boorana) keessatti Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tibbana fudhachaa jiru, akkasumas, dhimma akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo giddu-gala godhachuun, marii Dubbi-himaa WBO Cibraa Soddom-Booroo, Jaal Boorataa Abbaa Biyyaa waliin taasifame.

Magaalonnii fi Onoonni Konyaa Gujii Bahaa fi Gujii Lixaa irra-jireessi, dabalataanis, mooraaleen Waraana MKII magaalota kanneen keessatti argaman irra-jireessi to’annoo WBO jala galfamanuun, daandileen Gujii irraa gara giddu-gala impaayerattiitti geessan cufamanii jiraachuu.

Bakkeewwan to’annoo WBO jala galfaman keessatti maaltu hojjetamaa jira?

Dhimma akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti hubannoo Uummanni Oromoo qabu cimsuuf, akkasumas, barbaachisummaa qabsoo hidhannoo fi deggersa WBO irratti uummata dadamaksuuf, bakkoota to’annoo WBO jala galanii jiran hunda keessatti barsiifni jiraattota bakkasiif kennamaa jiraachuu.

Uummanni Oromoo galma qabsoo isaa kan Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Saba Oromoof dhugoomsuuf taasifamu irratti fuuleffachuun, waan danda’u maraan WBO gargaaruu fi hidhachiisuun, ofiis hidhachuun, impaayera kolonii afaan qawween ijaaramte diigee walabummaa biyya isaa Oromiyaa mirkaneessuun bilisummaa ofii isaa gonfachuu fi Mootummaa Birmaduu Oromoo fi Oromiyaa gad-dhaabbachuuf irree tokkoon qabsaa’uun akkaan barbaachisaa ta’uu dhaammanna.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Kamisa Fuulbana 16, 2021

Sagantaa Kibxata Fuulbana 14, 2021

Sagantaa Dilbata Fuulbana 12, 2021

Sagantaa Kamisa Fuulbana 9, 2021

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa